Learn over 200 Yoruba Nouns easily

Yoruba Nouns

Hey! Welcome back! Today we will be going over one of the most important building blocks of the Yoruba language, Yoruba Nouns!

Time to add maggi to your Yoruba sentences!

Learning Yoruba Nouns will help you to talk about a range of different things so easily, so in today’s lesson I’m going to show you a list of over 200 Yoruba nouns.

Don’t be stressed about the quantity of Yoruba nouns you are going to learn, I don’t expect you to learn all the nouns in one day! They are more a point of reference for you if anything.

Also, just to help you out a little bit, I’m going to show you a software to help you memorise the Yoruba nouns, I used this same software to memorise thousands of words in Spanish in a short period of time.

The different lists of Yoruba Nouns that will be covered in this lesson are displayed below.

  1. Family members in Yoruba
  2. Languages in Yoruba
  3. Clothes in Yoruba
  4. Nouns associated with the classroom in Yoruba
  5. Food in Yoruba
  6. Furniture and parts of a house in Yoruba
  7. Nouns associated with University in Yoruba
  8. Animals in Yoruba
  9. Time periods in Yoruba
  10. Miscellaneous words in Yoruba

Family members in Yoruba

YorubaEnglish
ÌdíléImmediate family
Mọ̀lẹ́bí Extended family
Màmáà / ÌyáMother
BàbáFather
(Àwọn) òbíParents
Ẹ̀gbọ́nOlder sibling
ÀbúròYounger Sibling
ÌyàwóWife
ỌkọHusband
ỌmọChild
ỌmọSon
ỌmọbìnrinDaughter
Màmáa màmáGrandma
Bàbáa bàbáGrandpa
SisterArábìnrin
BrotherArákùnrin
Different family members in Yoruba

Languages in Yoruba

YorubaEnglish
ÈdèLanguage
Èdèe Yorùbá Yoruba Language
Èdèe FaranséFrench Language
Èdèe Òyìnbó/Gẹ̀ẹ́sìEnglish Language
Èdèe SípáníìṣìSpanish Language
Èdèe PotogíPortuguese Language
Different languages in Yoruba

Clothes in Yoruba

YorubaEnglish
AṣọClothes
Aṣọ òdeFancy clothes
Aṣọ ojoojúmọ́ Everyday clothes
FìlàHat
BùbáYoruba top
BúláòsìBlouse
Tíṣẹẹ̀tìT-shirt
Súwẹ́tàSweater
ÌborùnShawl
Jákẹ́ẹ̀tìJacket
KóòtùCoat
ṢòkòtòTrouser
JíìnsìJeans
Síkẹ́ẹ̀tìSkirt
Ìbọsẹ̀Sock(s)
BàtàShoe
Ìbọ̀wọ́Glove(s)
YẹtíEarring(s)
ÌróA wrap around cloth
Articles of clothes in Yoruba

Classroom Nouns in Yoruba

YorubaEnglish
KíláàsìClassroom
Akẹ́kọ̀ọ́Student
ObìnrinFemale
ỌkùnrinMale
Akẹ́kọ̀ọ́ obìnrinA female student
Akẹ́kọ̀ọ́ ọkùnrinA male student
Olùkọ́Teacher
Àwọn ènìyànPeople
ÌwéBook
ÌtànStory
Ẹ̀kọ́Studies
ÀṣàCulture
Pẹ́ẹ̀nìPen
Pẹ́ńsùlùPencil
Yunifásítì University
RúlàRuler
Bébà àjákọPiece of paper
TábìlìTable
ÀgaChair
Mọ́nítọ̀Monitor
MáòsìMouse
TẹlifíṣànTelevision
SíídiìCD
Máàpù àgbáyéWorld map
ÌṣiròMaths
Kẹ́mísìrìChemistry
FísíìsìPhysics
Ẹ̀kọ́ ìtànHistory
Saikọ́lọ́jìPsychology
Sosiọ́lọ́jìSociology
Ẹ̀kọ́ nipa ọ̀rọ̀ ìṣèlúPolitical Science
Ẹ̀kọ́ nípa ọ̀rọ̀ ajéEconomics
Lítíréṣọ̀Literature
Áàtì/ỌnàArts
Sáyẹ́ǹsìScience
Kíláàsìi sáyẹ́ǹsìScience Class
ÌdánwòExamination
GbólóhùnSentence
ÈsìResult(s)
ÌdáhùnAnswer
Nouns associated with the classroom in Yoruba

Food in Yoruba

YorubaEnglish
Oúnjẹ Food
Ọ̀gẹ̀dẹ̀Plantain
ÀgbàdoCorn
Àlùbọ́sàOnion
IláOkro
Òróró Vegetable oil/ Peanut oil
AdìẹChicken
Agbálùmọ̀Wild cherry
AtaPepper
Bọ̀ọ̀lìRoasted plantain
Bọ́tàButter
Búrẹ́dìBread
DòdòFried plantain
ÈpìyàTilapia (fish)
ÈsoFruit
ẸjaFish
ẸranMeat / Beef
Ẹ̀dọ̀Liver
Ẹlẹ́dẹ̀Pork (pig)
ẸmuPalm wine
Ẹ̀pàPeanut
Ẹ̀wàBeans
ẸyinEggs
Gbẹ̀gìrìBean stew
GúgúrúPopcorn
Hámúbọ́gàHamburger
Ìbẹ́pẹPapaya
ÌgbínSnail
ÌpékeréPlantain chips
Ìrẹsì / RáìsìRice
IṣuYam
IyánPounded Yam
KọfíCoffee
MàálùCow meat (cow)
ÒgúfeGoat meat
MáńgòròMango
MílíìkìMilk
MíníràSoft drinks
Ọbẹ̀Stew
OmiWater
ỌsànOrange
Tàtàsé / TàtàṣéRed pepper
TíìTea
SandíìnìSardine
ṢíìsìCheese
ṢinṣíìnìChinchin (a nigerian fried snack)
ṢúgàSugar
TòlótòlóTurkey
TòmáàtìTomato
Jọ̀lọ́ọ̀fù ráìsìJollof rice
Ọ̀bẹ̀ iláOkra stew
Ọ̀bẹ̀ ẹ̀gúsíMelon stew
IweGizzard
PanlaStockfish
ṢíbíSpoon
Different items of food in Yoruba

Furniture and parts of a house in Yoruba

YorubaEnglish
IléHouse
ÀjàCeiling
Fèrèsé / WíńdòWindow
Ilẹ̀kùnDoor
Kọ́kọ́rọ́Key
ÒgiriWall
ÀwòránPicture
InáLight
Ìjòkó-gbọọrọSofa
ÀjàHouse level (house floors)
Ibùsùn/bẹ́ẹ̀dìBed
Balùwẹ̀Bathroom
Fọ́sẹ́ẹ̀tìFaucet
Ilé ìgbọ̀nsẹ̀Toilet
SíìǹkìSink
Tọ́ọ̀bùBathtub
Ìrọ̀ríPillow
Kábínẹ́ẹ̀tìCabinet
Pálọ̀Living room
Kápẹ́ẹ̀tìCarpet
OjúléRoom
ỌgbàGarden
Furniture and different parts of a house in Yoruba

University Nouns in Yoruba

YorubaEnglish
YunifásítìUniversity
Ilé-ìwé gbogbo-ǹ-ṣePolytechnic
Yunifásítì ìmọ̀ ẹ̀rọUniversity of Technology
Yunifásítì ẹ̀kọ́ àgbẹ̀University of Agriculture
Ẹ̀ka ẹ̀kọ́ọ olùkọ́niFaculty of Education
Ẹ̀ka ẹ̀kọ́ iṣẹ́-ọnàFaculty of Arts
Ẹ̀ka ẹ̀kọ́ iṣẹ́ àgbẹ̀Faculty of Agriculture
Ìwádìí ìjìnlẹ̀Research
Kíláàsìi sáyẹ́ǹsì lẹ́kíṣọ́ tiatàScience class lecture theatre
Ọgbàa yunifásítì / kámpọ́ọ̀sìUniversity campus / campus
Oyè ìmọ̀ ìjìnlẹ̀Ph.D
BÍ-EÈB.A.
BÍ-ẸẸ̀DÌB. Ed.
BÍ-ẸẸ̀SÌB.Sc
Ẹ́M-EÈM.A.
Ẹ́M-ẸẸ̀DÌM. Ed.
Ẹ́M-ẸẸ̀SÌM. Sc.
ẸnjiníàEngineer
ÌgboyèThe degree of
LáàbùLaboratory
Imọ̀-ẹ̀kọ́Education (as a discipline)
Ìmọ̀-ẹ̀rọEngineering (as a discipline)
Kíkẹ́kọ́ọ̀The study of
Ẹ̀ka ẹ̀kọ́Branches of study
Simẹ́sítà / sáàSemester
Ósítẹ̀lìHostel
ỌmọwéSomeone that has a Ph.D
ÒmìniraIndependence
Tiatà ìdánilẹ́kọ́ọ̀Lecture theatre
Nouns associated with University in Yoruba

Animals in Yoruba

YorubaEnglish
AjáDog
OlógbòCat
EhoroRabbit
ErinElephant
Ọ̀bọMonkey
MàálùCow
Ewúrẹ́Goat
Ẹlẹ́dẹ̀Pig
ẸyẹBird
RàkúnmíCamel
ẸṣinHorse
Pẹ́pẹ́yẹDuck
Animals in Yoruba

Time periods and days in Yoruba

YorubaEnglish
Ọjọ́Day
OṣùMonth
ỌdúnYear
Ọ̀laTomorrow
Ọ̀túnlaDay after tomorrow
ÈṣíLast year
Ọjọ́ Ajé / Ọjọ́ọ Mọ́ńdèMonday
Ọjọ́ Ìṣẹ́gun / Ọjọ́ọ TúsìdeèTuesday
Ọjọ́rú / Ọjọ́ọ Wẹ́sìdeèWednesday
Ọjọ́bọ̀ / Ọjọ́ọ Tọ́sìdeèThursday
Ọjọ́ Ẹtì / Ọjọ́ọ FúráìdeèFriday
Ọjọ́ Àbámẹ́ta / Ọjọ́ọ SátidéSaturday
Ọjọ́ Àìkú / Ọjọ́ọ Sọ́nńdèSunday
Time periods and days in Yoruba

Miscellaneous words in Yoruba

YorubaEnglish
OwóMoney
Bọ́ọ̀lùBall
OlówóRich person
YànmùyánmúMosquito
OrúkọName
ÌwàBehaviour
NǹkanSomething
Miscellaneous words in Yoruba

Language Tip: It’s not easy to learn a long list of language vocab, so to memorise the words I recommend using the programme Anki.

Anki Website https://apps.ankiweb.net/